Chuyên mục
Chưa được phân loại

Thông tin pháp lý dự án De 1st Quantum Huế

Vào ngày 14/02/2020 vừa qua, bộ Tài Nguyên và Môi trường đã ban hành công văn số 703/BTNMT nhằm hướng dẫn các bộ ngành liên quan về pháp lý của các loại hình bất động sản hình thành trong tương lai như condotel, officetel,…