Chuyên mục
Khu Đô Thị An Vân Dương Tin tức

Khu đô thị An Vân Dương Huế

Khu đô thị mới An Vân Dương có quy mô gần 1700 ha nằm trên địa giới hành chính của huyện Phú Vang, huyện Hương Thuỷ và thành phố Huế.Dự án được phân thành 4 tiểu khu đô thị mới : Thuỷ An,Thuỷ Vân,Phú Thượng,Phú Dương.